Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 • Mute
  Current Time 7:13
  /
  Duration Time 9:19
  Loaded: 0%
  Progress: 0%
  Stream TypeLIVE
  Remaining Time -2:05
   

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZAKTAN EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 UZAKTAN EĞİTİM

2 Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan eğitim etkili mi? Uzaktan eğitim teknolojileri nelerdir? En iyi uzaktan eğitim teknolojisi hangisidir? Uzaktan eğitim etkililiği nasıl sağlanır? Uzaktan eğitimin geleceği nedir?

3 UZAKTAN EĞİTİM NEDİR? Uzaktan eğitim; farklı ortamlarda bulunan öğrenci ve öğretmenlerin, öğrenme-öğretme faaliyetlerini, iletişim teknolojileri ve posta hizmetleri ile gerçekleştirdikleri bir eğitim sistemi modelini ifade eder .

4 Uzaktan Eğitim Modelleri
Tek yönlü iletişim Çift yönlü iletişim

5 Tek Yönlü İletişim : 1. Mektupla Dağıtım Modeli
2. Tek Yönlü Radyo ile Dağıtım 3. Tek Yönlü Televizyonla Dağıtım 4. Tek Yönlü Etkileşimli Bilgisayarla Dağıtım

6 Çift Yönlü İletişim 1. Çift Yönlü Etkileşimli Radyolu- Konferans Dağıtım Modeli 2. Çift Yönlü Etkileşimli Televizyonlu- Konferans Dağıtım Modeli 3. Çift Yönlü Etkileşimli Bilgisayarlı-Konferans Dağıtım Modeli

7 NEDEN UZAKTAN EĞİTİM? Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek.
Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak. Farklı mekanlardaki uzmanlardan yararlanmak. İlgileri,yetenekleri,yaşları,işleri ve coğrafi koşullar nedeniyle okula gelemeyen öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak. Her bireye bir ölçüde dilediği hız ve yöntemle öğrenme imkanı sağlamak.

8 UZAKTAN EĞİTİMLE DEĞİŞEN NEDİR?
Sınıf öğretmenleri öğretimlerini daha etkili kılmak için sınıfta meydana gelen sözlü ve sözsüz olayları gözlemler. Uzaktan eğitim de bu gerçekleşmez.

9 UZAKTAN EĞİTİMİN SUNDUĞU İMKANLAR
Uzaktan eğitimde kullanılan yöntemlerin işbirliği ve öğrenci - öğretmen arasında uzlaşmanın teminiyle eğitim sağlamak için gerekli bağlantı kurulabilir Zaman ve mekanın sınırlandırıcı özelliklerini ortadan kaldıran online bağlantı sistemiyle eğitimi gerçekleştirebilir ve eğitim amacıyla kullanılan bir çok yöntemden faydalanabilir

10 UZAKTAN EĞİTİMİN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
Fırsat eşitliği sağlar. Öğretim üyesi kadrosu yetersizliği nedeniyle açılamayan derslerin, İnternet üzerinden verilmesini sağlar. Konusunda uzman öğretim üyelerinin bilgisinden farklı üniversite öğrencilerinin yararlanmasını sağlar.

11 GELENEKSEL EĞİTİM İLE UZAKTAN EĞİTİMİN KARŞILAŞTIRILMASI
Daha uzun zaman Ders tabanlı     Yapısal Amaç güdümlü    Öğrenciler öğretmenlere bağlı   Geniş sınıflar    Harici kaynaklardan öğrenebilme  Öğretmen bilgi sağlayandır Hızlandırılmış / sıkıştırılmış Tartışma tabanlı Esnek Sonuç güdümlü Bağımsız öğrenciler Küçük sınıflar Öğrenme öğrenciler arasında  gerçekleşir Öğretmen öğrenimi kolaylaştıran bir araçtır

12 UZAKTAN EĞİTİM ETKİLİ Mİ?
Uzaktan eğitimde de belirli şartlar yerine getirildiğinde yüz yüze eğitim kadar başarılı olduğu saptanmıştır.

13 Uzaktan Eğitim Teknolojileri
İşitsel araçlar Basılı materyaller Video Bilgisayar Araçlar

14 UZAKTAN EĞİTİMİN SINIRLARI
Öğrenme ortamlarında önemli görülen yüz yüze etkileşim ortam ve olanakları Anında yardım görememe ve sorunun giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu Çalışan bireylerin kendine ayıracakları vakitte ders çalışma zorunluluğu Laboratuar, atölye gibi uygulama ağırlıklı konuların işlenmesindeki sınırlılıklar

15 UZAKTAN EĞTİM ETKİLİLİĞİ NASIL SAĞLANIR?
Uzaktan eğitimin etkililiği; öğrenciler,öğretim elemanları, yardımcı personel ve yöneticilerin tutarlı ve işbirliğine dayalı olarak çalışmalarına bağlıdır.Bu çalışmalar dikkatli bir planlamaya, derslerin gereklerinin yerine getirilmesine ve öğrenci ihtiyaçlarının iyi anlaşılarak karşılanmasına bağlıdır.

16 Öğrenciler: Uzaktan eğitimin programlarının etkililiği öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Öğrenme motivasyon,planlama ,öğretilen içeriği analiz etme ve uygulama yeteneği gerektirir. Uzaktan eğitimde öğrenme ve öğretme daha karmaşıktır.Çünkü;

17

18 Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ve Öğretme Daha Karmaşıktır:
Uzaktan eğitim öğrencilerinin çoğu, işi,ailesi olan yaşlı kişiler olduğundan birçok sosyal aktiviteyi de birlikte götürmek zorundadır. Uzaktan eğitimde öğrenciyi motive edici faktörler yoktur. Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenim amaçları farklıdır. Uzaktan eğitim ortamlarında bilgi alış verişi genelde teknolojik araç gereçlerle sağlanır. Uzaktan eğitim yaklaşımı bireysel çalışma alışkanlığı kazanmış kişilerin başvurduğu bir yöntemdir.

19 Öğretim Elemanları: Öğretim elemanı;
Dersi planlar istendik davranış değişikliğini öğrenciye kazandırmaya çalışmak. Yüz yüze iletişim olmadan öğrencinin özelliklerini ve ihtiyaçlarını iyi anlamak, Farklı kişisel özelliklere sahip olan öğrencilerin beklentilerini karşılayacak bir öğretim yaklaşımı izlemek, Eğitim araç gereçlerini çok iyi tasarlamak ve kullanmak zorundadır.

20 Yardımcı Personel: Yardımcı personel araç gereçleri kullanıma hazır hale getiren, ortamı düzenleyen, testleri, ödevleri, materyalleri öğrencilere gönderen , programın başarısında olmazsa olmazlardan biridir.Bundan dolayı yardımcı personel hem öğrencinin hem de öğretmenin beklentilerini anlamalı ve bunları yerine getirmelidir

21 Yöneticiler: Uzaktan eğitim kurumunun akademik etkinliğinden sorumlu olan en yetkili kişidir. Ayrıca doğru öğretim kadrosunu seçmekle de mükelleftirler

22 UZAKTAN EĞİTİMİN GELECEĞİ NEDİR?
Uzaktan eğitimin geleceği , yeni teknolojilerin gelişmesine, yeni öğrenme ve bilgi elde etme metodolojisindeki ve ülke telekominikasyon politikalarındaki gelişime bağlıdır. Uzaktan eğitim alanında ana etkiye sahip olma ihtimali olan bir çok yeni teknoloji bulunmaktadır. Bu teknolojiler Kişisel Bilgisayarlar, Video Sunucular/Dijital Video, Sanal Gerçeklik

23 İnternet sayesinde insanlar dünya çapında , yayınlanan tüm veri tabanlarına anında erişebilmektedir.Bu elektronik ağlarla insanlar arasında daha basit ve ucuz bir iletişim ortamı oluşturulmaktadır. Küçücük bilgisayarlarla dünyadaki bilgilerin çoğuna anında ve istenen yerde kablosuz ulaşmak mümkün olacaktır.

24 ÖĞRETİMSEL TELEVİZYON
Öğretimsel televizyon tek yönlü veya çift yönlü olabilir. Tek yönlü iletişimde önceden hazırlanmış programlar kullanılır. Çift yönlü iletişimde yayının gerçekleştirileceği yer stüdyo gibi düzenlenir ve öğretmen, öğrencilerle çift yönlü iletişim sağlar.

25 Öğretimsel Televizyonun Yararları
Karmaşık veya soyut kavramlar basitleştirilir. Gerçek hayatta yapılması zor olan olayları öğrencilere göstermenin en etkili yoludur. Kavramları tanıtmak,özetlemek ve gözden geçirmek açısından etkilidir. Hareket özelliği sayesinde bir deneyin nasıl yapıldığını yavaşlatma,canlandırma ve durdurma teknikleriyle gösterilebilir.

26 Öğretimsel Televizyonun Sınırlılıkları
Kaliteli bir televizyon yayını yapmak çok masraflıdır. Video üretimi zaman alıcıdır ve oldukça ileri düzeyde araç gerecin kullanımını gerektirir. Özel araçlara uzman kişilere ve uygun fiziksel ortamlara ihtiyaç vardır. Belirli bir öğrenci düzeyine göre hazırlanır. Etkileşim olmaksızın kullanıldığında öğretimsel etkililiği sınırlıdır. Eğitim programları profesyonelce hazırlanmadığında öğrenciler sıkılabilirler.

27 Kaynaklar


"UZAKTAN EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları